Ө.ДОКО БАГШИЙН ЦОО ШИНЭ 21-ХОНОГИЙН ОНЛАЙН СУРГАЛТ